UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

 

Obchodné meno alebo názov: KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014
Právna forma:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1
083 01 SABINOV

Návštevnosť

Dnes32
Včera166
Za týždeň32
Za mesiac3233

Riaditeľstvo Materskej školy Švermova z dôvodu zhoršujúcej sa situácie pandémie koronavírusu po dohode so zriaďovateľom na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Prešove a v súlade s Manuálom opatrení pre materské školy vydaným ministerstvom školstva SR

prerušuje

výchovno-vzdelávací proces 1. triedy - Motýle od 14. 10. 2020 do 17. 10. 2020

a vyhlasuje ochrannú karanténu.

 

V rámci karantény vyzývajú hygienici na dodržiavanie domácej karantény, minimalizovať osobné kontakty, naďalej plniť hygienicko-epidemiologické opatrenia (ruky, odstupy, rúška) a sledovať svoj zdravotný stav. V prípade jeho zmeny kontaktovať svojho všeobecného alebo detského lekára telefonicky a pozitívne prípady ohlásiť riaditeľovi školy z dôvodu organizácie ďalšieho postupu.

Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke školy.