UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes101
Včera127
Za týždeň848
Za mesiac526

Občianske združenie Klub rodičov pri MŠ Švermova v Sabinove sa chce aj v roku 2021 uchádzať o Vašu priazeň.

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete 2% z podielu zaplatenej dane darovať nášmu – vášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU.

Vaše 2% by nám pomohli pri rekonštrukcii školskej jedálne.

 

Jedáleň pred rekonštrukciou

Jedáleň po

Stav pred Stav po

 

Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2021:

do 15. februára 2021

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 1. apríla 2021

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania nasledovne:


1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A – pre daňovníka, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti podľa §5 zákona č. 595/2003 Z.z.
VIII. ODDIEL–VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B – pre daňovníka, ktorý mal príjmy podľa §5 až §8 zákona č. 595/2003 Z.z.
XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.


2. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

  • Právnické osoby poukazujú v roku 2021 1%
    Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021, v prípade, že spoločnosť mala odklad, tak do 30.06.2021 ) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí
    byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti VI. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla 2021

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

 

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 42038014
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: ŠVERMOVA 636/1, 083 01 SABINOV