UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes97
Včera127
Za týždeň844
Za mesiac522

Dňa 5.2.2021 sa konalo pracovné stretnutie primátora mesta Sabinov Ing. Michala Repaského s riaditeľmi všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov, oddelenia školstva a spoločného školského úradu MsÚ a zástupcu Polikliniky Sabinov, n.o. k otváraniu škôl  a s tým súvisiacim plošným testovaním.

Vzhľadom na informácie z mobilných odberných miest v meste o stúpajúcej miere pozitivity sa prijal záver, že o otvorení škôl sa rozhodne v pondelok 8.2. po vyhodnotení výsledkov plošného testovania počas víkendu s predpokladom ich otvorenia od 9.2.2021. V prípade veľmi nepriaznivých výsledkov sa o ďalšom postupe rozhodne po víkendovom testovaní.          

 

Aktuálne možnosti testovania v meste Sabinov od 5.2. do 7.2.2021:

 

MOM – SNP 1 (od ulice Pavla Gojdiča)

Prevádzka:

5.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod. (bez nutnosti rezervácie)

 

• MOM – SNP 1 (pri garážach)

Prevádzka:

5.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod (bez nutnosti rezervácie)

* na termín 6.2.2021 od 8,00 do 16,30 hod iba s rezerváciou cez: https://www.korona.gov.sk )

 

• MOM – Levočská 1 (parkovisko pri mestskom kúpalisku)

Prevádzka:

6.2. – 7.2. od 8:00 do 20:00 hod. (bez nutnosti rezervácie)

 

Prosíme obyvateľov, aby si nerezervovali termíny cez rezervačný systém Bookio. Rezervačný systém Bookio bol vyhradený na použitie iba pri plošnom testovaní od 21.1. do 24.1.2021. Rezervácie už vykonané z vlastnej iniciatívy na tento víkend sú neplatné. Z praxe sa ukázalo, že je vyššia priepustnosť odberného miesta bez rezervačného systému bez dlhých čakacích dôb. Okrem toho zavedenie viacerých rezervačných systémov na území jedného mesta vzhľadom na viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečujú testovanie, spôsobovalo neprehľadnosť v objednávaní.