UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes99
Včera127
Za týždeň846
Za mesiac524

Dňom 12.3.2021 končia sa karanténne opatrenia.

Deti sa od 15.3.2021 môžu vrátiť do materskej školy. Otvorené budú všetky triedy.

 

U rodičov po karanténe dieťaťa alebo rodičov prichádzajúcich s dieťaťom po viac ako 14 dňoch budeme pri schádzaní potrebovať:

  • podpísanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu, ktoré Vám predloží pedagogický zamestnanec,
  • kópiu Vášho negatívneho testu nie staršieho ako 7 dní alebo kópie výnimiek.

 

Rodičia detí, ktoré doteraz navštevovali materskú školu, potrebujú  pravidelné predkladanie kópie svojho negatívneho testu alebo kópie výnimiek.

 

 

Ďakujeme a tešíme sa