UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes100
Včera127
Za týždeň847
Za mesiac525

 

do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2021/2022

 

v termíne od 3.5.2021 do 14.5.2021

 

Podmienky prijatia detí do materskej školy na školský  rok 2021/2022:

  • do materskej školy zapisujeme deti vo veku od 3-6 rokov, ktoré do materskej školy nastúpia 2.9.2021,
  • prednostne  do materskej školy prijímame deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a deti, ktorých súrodenci už našu školu navštevujú,
  • v závislosti od kapacity materskej školy prijímame aj deti mladšie ako 3 roky.

 Žiadosti  si môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 – 16,00 hod. u riaditeľky/zást. riad. školy alebo stiahnuť z https://www.mssvermova.sk/dokumenty-na-stiahnutie  a zaslať osobne alebo poštou.

Kontakt: 0905 210 533