Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí 3. triedy - Lienky, že s platnosťou od 22.1.2022 do 31.1.2022, sú deti tejto triedy v karanténe. Nástup 1.2.2022. Deti zostávajú v domácej izolácii 10 dní na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove a musia dodržiavať karanténne opatrenia.