Prevádzka MŠ bude od 20.1.2022 do 29.1.202 obmedzená na 4 (slovom štyri) triedy. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 , preto všetky deti z 2. triedy - Slniečka, ktoré boli v úzkom kontakte, zostávajú v 10 - dennej karanténe podľa pokynov RÚVZ v Prešove.

Deti, ktoré nastúpia do MŠ v pondelok 24.1.2022 (neboli v úzkom kontakte), budú stabilne umiestnené v 1. tirede - Motýle.

Deťom v karanténe je poskytované dištančné vzdelávanie.

 Ďakujeme za pochopenie.