RODIČOVSKÝ BLOG

Adresa

  • MATERSKÁ ŠKOLA

    ŠVERMOVA 1

    083 01 SABINOV

+421 905 210 533

Školská jedáleň : +421 51 452 2952

Detaily školy

  • Zriaďovateľ : Mesto Sabinov
  • Riaditeľka: Mgr. Gabriela Križanová
  • Typ: MŠ celodenná výchova a vzdel.
  • Počet tried: 5
  • Počet detí: 110 (v šk. roku 2022/23)
  • Výška mes. príspevku: 18 EUR
  • EDUID: 100013264

Rozhodnite 2%

Obchodné meno alebo názov:

KLUB RODIČOV PRI MŠ ŠVERMOVA V SABINOVE

IČO: 42038014

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Sídlo:

ŠVERMOVA 636/1

083 01 SABINOV

Vyberte jazyk

skende