Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí, že prevádzka materskej školy, podľa pokynov RÚVZ v Prešove, bude v dňoch 27.1.2022 a 28.1.2022 prerušená.

Deťom,  ktoré neboli v karanténe alebo izolácii, sa výchovno- vzdelávacia činnosť začne 31.1.2022 v pondelok.

Všetky ostatné deti nastúpia do materskej školy podľa ukončenej karantény alebo izolácie.

Pri opätovnom nástupe vyplníte

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (aktualizované 25.1.2022) – v prílohe

Rodič / zákonný zástupca si môže uplatniť výnimku z karantény pre dieťa

Oznámenie o výnimke z karantény (aktualizované 25.1.2022) – v prílohe