UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes2
Včera94
Za týždeň458
Za mesiac1404

Členovia rady školy:

P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/
1.
Marta Dačová
predseda
Zvolený / pedag. zam.
2.
Šinglárová Veronika
 
Delegovaný / za zriaď.
3.
Mgr. Mária Forgáčová
 
Zvolený / za rodičov
4.
Marta Tarasovičová
 
Zvolený / neped. zam.
5.
Mgr. Beáta Pribulová
 
Delegovaný / za zriaď.
6.
Stanislav Vaňo
 
Delegovaný / za zriaď.
7.
Mgr. Zuzana Poklembová
 
Zvolený / za rodičov