UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes98
Včera127
Za týždeň845
Za mesiac523

Milí rodičia,

súčasná situácia je pre nás všetkých zvláštna. Sme izolovaní, nemôžeme sa stretávať, navštevovať, ale na druhej strane poskytuje možnosti spoločného trávenia času v rodinách, zblíženia sa navzájom a hrania sa detí s rodičmi.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil metodický portál vhodný pre deti v materskej škole. ŠPÚ uvádza, že u detí predškolského veku sa nezameriava na prebrané učivo a neponúka návody na úpravu kurikula, ani na redukovanie obsahu vzdelávania. Nižšie uvedené zdroje ponúka ako námety na činnosti, ktoré môžu pomáhať učiteľom v prípade, ak majú možnosti komunikácie s rodičmi detí a tiež rodičom v rozvíjaní svojich detí v domácom prostredí. Konkrétne činnosti si rodina zvolí podľa vlastného uváženia, vlastných podmienok a možností, ktoré doma má. Dôležité je nemať veľké nároky a očakávania, ale vytvoriť si rodinnú pohodu, ku ktorej určite prispejú zábavné vzdelávacie aktivity (ŠPÚ).

Môžete sa inšpirovať témami, ktoré sú v mesiaci apríl rozdelené na 4 týždne:

  1. týždeň: Príroda sa prebúdza – rôznorodosť rastlinnej ríše -rastliny v záhrade, na lúke, v lese.
  2. týždeň: Za vrátkami, za plotom – rôznorodosť živočíšnej ríše – domáce a hospodárske zvieratká.
  3. týždeň: Tajomstvá neživej prírody – vlastnosti prírodných materiálov, vody, ale aj materiály vo výtvarnom umení (sochárstvo), remeslá – kováč, hrnčiar a pod.
  4. týždeň: Pod lupou - rôznorodosť živočíšnej ríše – hmyz.

Metodický portál ŠPÚ: námety pre materské školy a rodičov detí predškolského veku:

Materské školy  - VEĽMI VHODNÉ, odporúčame prejsť celú stránku pre materskú školu, predprimárne vzdelávanie je na tejto stránke označované ako ISCED 0.

Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu MŠVVaŠ SR: Materské školy

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/eyc

 

Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu

Multimediálny edukačný program Katedry hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove: Hudba hrou – piesne pre deti a celú rodinu: http://hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR2cZR55RKBXes2aZdEUddd9enZKaiffDfKvJe7WqIUEaRvV1_og3U_lJFs

 

Pracovné listy vydavateľstva ProSolutions: veľmi vhodné

https://prosolutions.sk/materialy-na-stiahnutie/?fbclid=IwAR26kJmkfsggEQ6RhUMKNHVze1ewN9nDM2n2AlIwQP_dgLqMVrUJDqcwZIY

 

Pracovné listy vydavateľstva Infra Slovakia: deti môžu strihať, lepiť, počítať, dokresľovať cesty, grafomotorické cvičenia a množstvo iných aktivít

http://www.kafomet-eshop.sk/product/na-stiahnutie/pracovne-listy-na-temu-zvieratka/1963

 

Aktivity a pracovné listy Preucitelky.sk: môžete si vyhľadať aktivity podľa vzdelávacích oblastí napr. Jazyk a literatúra, Umenie a kultúra.....

https://preucitelky.sk/?fbclid=IwAR1jAUB9knpiP-sV9BRVgNj-8ShItjBqJTlMnmWdoeigCC3PK9jk6ookuGs

 

Aktivity a pracovné listy Nasedeticky.sk: vyberte si kategórie: pokusy a experimenty, grafomotorické cvičenia, matematika, geometrické tvary a pod.

https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

 

 Šikovník: https://sikovnik.sk/ niektoré nápady sú vhodné aj pre šikovné rúčky našich detí

To je nápad.sk:

17+ výborných nápadov, ako zabaviť deti, kým musia byť doma: https://tojenapad.dobrenoviny.sk/napady-z-kartonov-od-vajec-4/?fbclid=IwAR1AmvO-0Vg0mXHtUcTFqcElDVDguBYHUHS3Ue47OWg72t8QG1FJX-XsubM
21+ nápadov na prekrásne jarné tvorenie:
https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0qXrREIo1R4two_WHb5qVu_9Q7TD1RPSaLWRxfUpk3o5qbxfCsj2ic1xk

 

Bublifit Zdravé nôžky - cvičenie: https://www.youtube.com/watch?v=YfnN0J1j7R8

Hovorené rozprávky na počúvanie: Veselé rozprávky.sk: https://www.veselerozpravky.sk/rozpravky-na-pocuvanie/?fbclid=IwAR1xc1paWLiXFaN6F40vP7qZNzBeWOvpA6O-Ch5PZ5XoiRbT0BL3Kk-7nLg

Eduworld: Portál o vzdelávaní a sebarozvoji: https://eduworld.sk/cd/nl/758/29-tipov-aby-sa-deti-nenudili