UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes24
Včera79
Za týždeň472
Za mesiac1527

Pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací  proces v materskej škole darovaním 2% z dane.
Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, u nás cez OZ Klub rodičov pri MŠ Švermova. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

obrazok - ďakujeme

 

 

ĎAKUJEME smile


do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2018/2019

30.4. - 31.5. 2018

 

PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMANÉ:

  • deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšili 3-tí rok veku
  • deti, ktoré dovŕšili 3-tí rok veku.

 

Tlačivo žiadosti  si môžete stiahnuť v časti "Dokumenty na stiahnutie" alebo vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 - 16,00 hod. u riaditeľky školy.

Deň MŠ

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SV OMEP/ sa od roku 2015 začal organizovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý pripadá na 4. novembra. Aj tohto roku sa do oslavy III. ročníka Dňa materských škôl zapojili všetky materské školy v našom meste: MŠ na Ul. 17. novembra, MŠ na Ul. Švermovej, MŠ na Ul. 9. mája, MŠ na Ul. Jarkovej a MŠ na Ul. Severnej.