UL. ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV

Materská škola Švermova

"DOBRÝ ŠTART PRE VAŠE DETI"

Návštevnosť

Dnes4
Včera112
Za týždeň754
Za mesiac2852


do Materskej školy Ul. Švermova č.1 v Sabinove

na školský rok 2019/2020

2.5. - 31.5. 2019

 

PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMANÉ:

  • deti, ktoré dovŕšili 5-ty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšili 3-tí rok veku
  • deti, ktoré dovŕšili 3-tí rok veku.

 

Tlačivo žiadosti  si môžete stiahnuť v časti "Dokumenty na stiahnutie" alebo vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 7,00 - 16,00 hod. u riaditeľky školy.

Deň MŠ

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SV OMEP/ sa od roku 2015 začal organizovať Deň materských škôl na Slovensku, ktorý pripadá na 4. novembra. Aj tohto roku sa do oslavy III. ročníka Dňa materských škôl zapojili všetky materské školy v našom meste: MŠ na Ul. 17. novembra, MŠ na Ul. Švermovej, MŠ na Ul. 9. mája, MŠ na Ul. Jarkovej a MŠ na Ul. Severnej.

V mesiaci december 2016 prebiehala v našej materskej škole rekonštrukcia hygienických priestorov.

V rámci týchto prác nám odbornú, finančnú a materiálnu pomoc poskytol pán Daniel Krajňák, konateľ spoločnosti Rozumné vykurovanie s.r.o..

Aj vďaka sponzorskému daru p. Krajňáka vo výške 640 € môžu naše deti už v týchto dňoch využívať nové a pekné priestory.

 

Vyjadrujem v mene detí a Rekonštrukciacelého kolektívu materskej školy úprimné

ĎAKUJEME.

 

 

Mgr. G. Križanová, riad. školy