Od 27. 12. - 29. 12. 2023 z dôvodu nízkeho záujmu zo strany zákonných zástupcov detí bude prevádzka MŠ so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 2.1.2024 do 5.1.2024  bude v MŠ Švermova v prevádzke jedna (1) trieda iba pre nahlásené deti z Materskej školy Švermova a z Materskej školy 9. mája.